X
點擊此處開啟此網站的行動版。

技術支援討論區

Tôi bị hacker tấn công qua wifi bằng phương pháp krack

  • 無回覆
  • 1 有這個問題
  • 1 觀看次數
已張貼

Sau đó tôi để nguyên vậy vì muốn chêu tức hắn ta. Bây giờ theo các bạn tôi phải làm gì để cho hắn càm thấy là hắn đang kiểm soát tôi. Thanks, hacker ở cách nhà tôi khoảng 25m

Sau đó tôi để nguyên vậy vì muốn chêu tức hắn ta. Bây giờ theo các bạn tôi phải làm gì để cho hắn càm thấy là hắn đang kiểm soát tôi. Thanks, hacker ở cách nhà tôi khoảng 25m
引用

額外的系統細節

應用程式

  • User Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/77.0.3865.103 Mobile/15E148 Safari/605.1

更多資訊

如果您還沒有帳號,您必須先 登入您的帳號 來回覆文章。請 開始一個新問題