Template:ImportHTMLBookmarks

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Click the Library button 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  • From the toolbar on the Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Import Bookmarks from HTML....
    Importing HTML Bookmarks - Win fx7
  • Within the Import Bookmarks File window that opens, navigate to the bookmarks HTML file you are importing and select the file.
  • Click the Open button. The Import Bookmarks File window will close.
  • Close the Library window.
  • // These fine people helped write this article:AliceWyman, Tonnes, scoobidiver, tech53. You can help too - find out how.
    Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla