Template:downloadnightly

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Download the installer for your language and system from the Firefox Nightly download page.

// These fine people helped write this article:AliceWyman, Tonnes, Joni, Ömer Timur. You can help too - find out how.
Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla