Re-enable multi-process support disabled by Windows utilities

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.
This article applies to Windows computers only.

Some accessibility tools on Windows might turn off Firefox's multi-process support. Follow these steps to re-enable it:

  1. Type in about:config in your address bar. (Click the I'll be careful, I promise!I accept the risk! button to pass the warning screen).
  2. Look for the accessibility.loadedInLastSession preference and change its value to false.
  3. Clear the accessibility.lastLoadDate preference by right-clicking to bring up the context menu, and selecting Reset.
  4. Restart Firefox.
// These fine people helped write this article:Tonnes, ideato, Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla