How to change your default browser in Windows 10

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.
This article applies only to Windows 10.
When you upgrade to Windows 10, your default browser may be set to Microsoft Edge instead of Firefox. Follow these steps to set Firefox as your default browser.

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and select Options.Preferences.
 2. In the General panel, click Make Default….
  Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx61GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx67GeneralPanelStartup-MakeDefault
 3. The Windows Settings app will open with the Choose default apps screen.
 4. Scroll down and click the entry under Web browser. In this case, the icon will say either Microsoft Edge or Choose your default browser.
  default apps win10
 5. In the Choose an app screen, click Firefox to set it as the default browser.
  firefox default 10
 6. Firefox is now listed as your default browser. Close the window to save your changes.
// These fine people helped write this article:AliceWyman, philipp, Michele Rodaro, ideato, Ashickur Rahman, Shannon Kularathna, Joni, Mark Schmidt, JoshNiesler. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla