What's new in Firefox Focus for Android (version 9)

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.

Version: 9
Release date: Feb 12, 2019

Here are the changes you’ll see in this version of Firefox Focus for Android.

  • Firefox Focus now has an Ad Blocker, which lets you block 1st party ads and other annoyances. See Ad blocking in Firefox Focus for Android for more information.
  • We’ve made some improvements based on your feedback. The Erase icon is now in the URL bar and moved the Tracker Blocking controls to the shield icon in the address bar. Keep sharing your thoughts with us!

Ingaba eli nqaku beliluncedo?

Nceda linda...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More