Get involved with the Open Badges Community

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.

There are many ways to get involved with the Open Badges community.

Where to find us:

Social Media:

Contact Us: If you've got questions about anything here or would like access to more resources, shoot us an email at badges@mozillafoundation.org

Ingaba eli nqaku beliluncedo? Nceda linda...

Aba bantu bahle bancedile ukubhala eli nqaku: Swarnava Sengupta, user917725, Jade. Nawe unganceda - fumanisa njani.