Get involved with the Open Badges Community

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.

There are many ways to get involved with the Open Badges community.

Where to find us:

Social Media:

Contact Us: If you've got questions about anything here or would like access to more resources, shoot us an email at badges@mozillafoundation.org

// These fine people helped write this article:Swarnava Sengupta, user917725, Jade. You can help too - find out how.

Ingaba eli nqaku beliluncedo? Nceda linda...

Volontiyela iNkxaso kaMozilla