Joowu ngu yaw

Seet ak xuut ci lu yomb ak yii man-man yu am solo

  • Xàmme-xët ak laf yi Jot ak organise sa xëti web yi la gënal ci lu yomb ak xàmme-téere ak laf yi
  • Pexe yi Rombal yu yomb yi ak yii ñàll ak yeneen pexe.

Ci àngale