Saafara ay jafe-jafe

Xam nooy saafaraa yenn jafe-jafe yi ci sa telefonu Firefox OS.