Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

inconsistent video playback

Fox news videos don't play consistently; Live videos play. Clips do not. THIS PAYS OK. https://video.foxnews.com/v/5614615980001#sp=watch-live THESE DO NOT PLAY. Spinni… (xem thêm)

Fox news videos don't play consistently; Live videos play. Clips do not. THIS PAYS OK. https://video.foxnews.com/v/5614615980001#sp=watch-live THESE DO NOT PLAY. Spinning 1/2 circle. https://video.foxnews.com/v/6148996349001#sp=show-clips https://video.foxnews.com/v/6145247534001#sp=news-clips

Đã được hỏi bởi t.zuchowski 6 tháng trước

Đã được trả lời bởi t.zuchowski 6 tháng trước

  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

How can I block popup videos on foxnews.com?

How can I block video popups on the foxnews.com site? The popups occupy the lower right corner of my screen, and, needless to say, are unwanted annoyances. The foxnews.co… (xem thêm)

How can I block video popups on the foxnews.com site? The popups occupy the lower right corner of my screen, and, needless to say, are unwanted annoyances. The foxnews.com web site isn't the only internet news site that does this, I'm hoping that whatever settings help with the one site will help with others. Using 67.0.1 (64-bit) on a Windows 10 desktop computer. I'm a Firefox user, not a computer expert by any means.

Đã được hỏi bởi stevejq 1 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 1 năm trước

  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Why does my audio not return after ads finish while streaming fox news on firefox quantum version 62.0

When I stream Fox news, after the ads run between segments I lose my audio when the program resumes.

Đã được hỏi bởi captcass 2 năm trước

Đã được trả lời bởi FFus3r 2 năm trước