Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

Shift + underscore causes the console to pop up constantly. Can't use the shift key properly on Firefox. Some kind of glitch.

Every time I press the shift underscore key, the console keeps popping up when I just need the "____" to appear.

Đã được hỏi bởi ThatOneGuy2440 1 năm trước

Trả lời lần cuối bởi cor-el 1 năm trước