Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

Possible to move the "Find on Page" bar to the top?

Can I move the "Find on Page" bar to the top of the browser? I'm used to it being at the top (from other browsers)...maybe I just need to get used to it. Thanks!

Đã được hỏi bởi schzac 1 năm trước

Trả lời lần cuối bởi cor-el 1 năm trước