Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã khóa
  • Đã lưu trữ

History has vanished. Firefox won't remember new history

duplicate of /questions/1147672 Not in private mode. Settings say to remember all history. Everything else seems okay. … (xem thêm)

duplicate of /questions/1147672

Not in private mode. Settings say to remember all history. Everything else seems okay.

Asked by mhkalman 3 năm trước

Last reply by FredMcD 3 năm trước