Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

Types in reverse in URL bar

When I type in the URL bar in Firefox the cursor return to the left side of the input field area. This generates the word backwards. I have to log out as windows user an… (xem thêm)

When I type in the URL bar in Firefox the cursor return to the left side of the input field area. This generates the word backwards.

I have to log out as windows user and log back in to correct this. Closing Firefox does not correct it.

Đã được hỏi bởi GeorgeB914 2 năm trước

Trả lời lần cuối bởi cor-el 2 năm trước

  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Override "important!" in source files with userChrome.css

Hello, I'm trying to change the default text direction in the URL bar from right to left (in FF RTL locals). Replacing html|input.urlbar-input:-moz-locale-dir(rtl) { dir… (xem thêm)

Hello,

I'm trying to change the default text direction in the URL bar from right to left (in FF RTL locals).

Replacing

html|input.urlbar-input:-moz-locale-dir(rtl) {

 direction: ltr !important;
 text-align: right !important;

}

with

html|input.urlbar-input {

 direction: ltr !important;
 text-align: left !important;

}

in chrome\browser\content\browser\browser.css does change the direction.

However, I can not achieve that with userChrome.css. Is it possible to override the "important!" rule in the source file with userChrome.css?

Thank you.

Đã được hỏi bởi Yaron 1 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 1 năm trước