Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Ublock origin wantts IP permission

Why would Ublock origin want permission to access my IP address ? As a blocker it should block incoming trackers whether my IP is my public or VPN.

Đã được hỏi bởi Mace2 1 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 1 năm trước

  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Most websites' icons' for Twitter/Facebook/LinkedIn are replaced by NonIcons, as shown

In addition to Twitter/Facebook/Linked in, websites often have other click-through (?) links which are replaced with these NonIcons, which I cannot use, as their title/na… (xem thêm)

In addition to Twitter/Facebook/Linked in, websites often have other click-through (?) links which are replaced with these NonIcons, which I cannot use, as their title/name/use is replaced also.

I have attached an image I created from 3 websites' NonIcons.

I do hope this has an easy fix.

Carla

Đã được hỏi bởi CSmithBkkpr 1 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 1 năm trước