Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã khóa
  • Đã lưu trữ

Microsoft upgrade will auto install Edge. Does it kill Firefox? How do I keep Firefox?

MIcrosoft 10 has an upgrade coming. Reportedly they are including Edge which will auto install AND a warning not to install Firefox or Chrome. What hoops will I have to j… (xem thêm)

MIcrosoft 10 has an upgrade coming. Reportedly they are including Edge which will auto install AND a warning not to install Firefox or Chrome. What hoops will I have to jump through to keep Firefox and ditch Edge?

Đã được hỏi bởi Tgillen 3 năm trước

Đã được trả lời bởi user633449 3 năm trước