Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

frequent crashes of firefox running on fedora 38 workstation

As the title says, after a certain update(I'm not sure which, probably within the last few months or so), firefox on my machine starts crashing randomly. Some crash repor… (xem thêm)

Được hỏi bởi Bee Rath 2 tháng trước

Lần cuối trả lời bởi cor-el 2 tháng trước