Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

Firefox ESR crashes after update

Hello Guys, After updating Firefox ESR 60.3.0 to a newer version (doesn't matter which version). It crashes directly after starting Firefox. We are using a Windows 2012R2… (xem thêm)

Hello Guys,

After updating Firefox ESR 60.3.0 to a newer version (doesn't matter which version). It crashes directly after starting Firefox. We are using a Windows 2012R2 RDS (terminal) server

When we remove the newer version of Firefox ESR and reinstall Firefox ESR 60.3.0, it works again!

Details of the crash:

Probleemhandtekening:

 Gebeurtenisnaam van probleem: APPCRASH
 Naam van de toepassing: firefox.exe
 Versie van toepassing: 78.2.0.7534
 Tijdstempel van toepassing: 5f3ab4d7
 Naam van foutmodule: StackHash_76e0

I'd love to hear from you for a solution.

Đã được hỏi bởi jflorie 2 năm trước

Trả lời lần cuối bởi cor-el 1 năm trước