Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

scroll in firefox is very slow or choppy .

change firefox settings to Try setting these prefs in about:config general.smoothScroll.currentVelocityWeighting: 0 general.smoothScroll.stopDecelerationWeighting; 0.82 m… (xem thêm)

change firefox settings to Try setting these prefs in about:config

general.smoothScroll.currentVelocityWeighting: 0

general.smoothScroll.stopDecelerationWeighting; 0.82

mousewheel.min_line_scroll_amount: 60


general.smoothScroll.mouseWheel.durationMaxMS = 100 general.smoothScroll.mouseWheel.durationMinMS = 100 general.smoothScroll.pages.durationMaxMS = 100 general.smoothScroll.pages.durationMinMS = 100 general.smoothScroll.pixels.durationMaxMS = 100 general.smoothScroll.pixels.durationMinMS = 100 general.smoothScroll.scrollbars.durationMaxMS = 100 general.smoothScroll.scrollbars.durationMinMS = 100 general.smoothScroll.stopDecelerationWeighting = 1

Đã được hỏi bởi adhmomran 8 tháng trước

Trả lời lần cuối bởi adhmomran 5 tháng trước