Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

How i can download old extensions ?

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/saveall removed https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/mozilla-archive-format/ removed so how i can download first… (xem thêm)

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/saveall removed https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/mozilla-archive-format/ removed


so how i can download first two addons ? i can't find it anywhere

thank

Đã được hỏi bởi hongducwb 2 năm trước

Trả lời lần cuối bởi jscher2000 2 năm trước