Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I retrieve my past browsing history

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14536 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Aman Routh

more options

Mozilla updated and now I can't retrieve my past history

Giải pháp được chọn

Hello,

Are you trying to restore your previous session?

Try go to History >> Restore Previous Session

Also see: How do I restore my tabs from last time?

Recovering important data from an old profileYou can try to restore a previous version of the sessionstore.js file.

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

Are you trying to restore your previous session?

Try go to History >> Restore Previous Session

Also see: How do I restore my tabs from last time?

Recovering important data from an old profileYou can try to restore a previous version of the sessionstore.js file.

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)