Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get to the certificate manager for my firefox browser so I can manage the certificates of sites I frequently visit?

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 35642 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

It looks like my firefox browser is using an old facebook security certificate dated 2-28-14. How do I get to my certificate manager in my firefox browser so I can see if there's an updated security certificate (4-18-14 or after) and get that in place? Be specific with steps for me to follow please.

Giải pháp được chọn

I think what you are looking for is

Firefox Options > Advanced > Certificates.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I think what you are looking for is

Firefox Options > Advanced > Certificates.