Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Why does my firefox have

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

I'm running windows 7 on a dell and whenever I go to a website such as YouTube or espn.com, I get a "Shockwave flash may be busy, or it may have stopped responding" message. This is actually happening on other browsers as well. I've reinstalled, uninstalled & tried An older vers

I'm running windows 7 on a dell and whenever I go to a website such as YouTube or espn.com, I get a "Shockwave flash may be busy, or it may have stopped responding" message. This is actually happening on other browsers as well. I've reinstalled, uninstalled & tried An older vers

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Closing duplicate thread. Please continue at /questions/999147

Added correct link

Được chỉnh sửa bởi Moses vào