Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloaded avg toolbar with avg search, my computer says it installed, but doesn't sho up on the webpage

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 168 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi myrt4sw

more options

I downloaded the AVG toolbar and search engine. My computer says it installed - only it does not appear when I open Firefox. For what is it worth, when I downloaded it on my Admin acct (same computer) it worked fine, but didn't transfer to my standard acct.

Giải pháp được chọn

Hi myrt4sw, The standard account may have a different profile? Once the avg is downloaded for the standard account, in the new style you can place the add on to the toolbar with the "Customize" option on the three horizontal line menu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi myrt4sw, The standard account may have a different profile? Once the avg is downloaded for the standard account, in the new style you can place the add on to the toolbar with the "Customize" option on the three horizontal line menu.

more options

thank you. it was actually under extensions in add-ons, but I found it and it works ever so much better enabled. :-)