Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I install Mozilla Firefox on my Apple iPad Air

  • 1 trả lời
  • 28 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

I have bought a new Apple iPad Air and would like to install Mozilla Firefox on it. Can I do this.

Giải pháp được chọn

Hi,

Please understand that Firefox is NOT available for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), Windows Phone, Windows RT, Bada, Symbian, Blackberry OS, webOS or other operating systems for mobile:

Please see Will Firefox Work on My Mobile Device for more details.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 33

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

Please understand that Firefox is NOT available for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), Windows Phone, Windows RT, Bada, Symbian, Blackberry OS, webOS or other operating systems for mobile:

Please see Will Firefox Work on My Mobile Device for more details.