Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All of a sudden, on MAC, pop up ads everywhere and on every site

  • 2 trả lời
  • 91 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mjohn14

more options

On a Mac, and every website I go to I get pop up ads or a new page pops up. Also, the websites are making room for ads and are creating links throughout the webpage. Have used Mac and Firefox for years and never had this problem before. Installed AdBlock Plus and it has not helped.

On a Mac, and every website I go to I get pop up ads or a new page pops up. Also, the websites are making room for ads and are creating links throughout the webpage. Have used Mac and Firefox for years and never had this problem before. Installed AdBlock Plus and it has not helped.

Giải pháp được chọn

hello, this is probably caused by a malicious extension - please try to reset firefox and see if this can address the issue...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 8

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, this is probably caused by a malicious extension - please try to reset firefox and see if this can address the issue...

more options

That fixed it!! Thank you so much!!