X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

FYI, uninstalling FF because of your intolerance for free speech. Mine and ALL clients. Assholes.

Được đăng

You purport to be “tolerant”, but in actuality you are only tolerant of your own beliefs. Assholes like you should go to Uganda for an education on tolerance.

You purport to be “tolerant”, but in actuality you are only tolerant of your own beliefs. Assholes like you should go to Uganda for an education on tolerance.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 11.2 r202
  • The IcedTea-Web Plugin executes Java applets.
  • DivX Web Player version 1.4.0.233
  • The Videos 3.6.3 plugin handles video and audio streams.
  • This plug-in detects the presence of iTunes when opening iTunes Store URLs in a web page with Firefox.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5330 giải pháp 23532 câu trả lời
Được đăng

hello, since i don't see any request for support in your question, i'm going to close the thread - also refer to our Forum rules and guidelines.

please take any concerns you might have on the subject to the governance mailing list located at https://lists.mozilla.org/listinfo/governance instead.

hello, since i don't see any request for support in your question, i'm going to close the thread - also refer to our [[Forum rules and guidelines]]. please take any concerns you might have on the subject to the governance mailing list located at https://lists.mozilla.org/listinfo/governance instead.