Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem With Firefox Installer.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gingerbread Man

more options

Hello,

I have downloaded the Firefox setup through Chrome, Internet Explorer, and Opera Browser, thinking that changing the browser would solve my problem. My problem is that when i click download in the installer, the download doesn't start and nothing happens, It just writes 'Downloading'. I have waited for hours with no change.Any help would be appreciated.

Sam

Hello, I have downloaded the Firefox setup through Chrome, Internet Explorer, and Opera Browser, thinking that changing the browser would solve my problem. My problem is that when i click download in the installer, the download doesn't start and nothing happens, It just writes 'Downloading'. I have waited for hours with no change.Any help would be appreciated. Sam

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello,

You've probably downloaded the stub installer and it's blocked in your firewall. The simplest thing to do is to download the full installer: