Trang web này sẽ có chức năng hạn chế trong khi chúng tôi trải qua bảo trì để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu một bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn và bạn muốn đặt câu hỏi, chúng tôi có cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi đang chờ để giúp bạn tại @FirefoxSupport trên Twitter và /r/firefox trên Reddit.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I disable private browsing and the ability to delete history? "Parental control" software is not working very well for me.

  • 3 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 92 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

While there may be some legitimate uses for "private browsing" (or "incognito" or "inprivate"), it is NOT helpful for parents who want to monitor what kids are doing online.

I have wasted time, effort, and money on "parental control" software that creates more problems than it solves. It would really be MUCH easier if private browsing and the ability to delete history could simply be turned off (or perhaps only "turned on" with a password). This is so frustrating!

Does anyone have a solution for this problem? Perhaps an add-on that will create an additional "history" that can't be tampered with?

While there may be some legitimate uses for "private browsing" (or "incognito" or "inprivate"), it is NOT helpful for parents who want to monitor what kids are doing online. I have wasted time, effort, and money on "parental control" software that creates more problems than it solves. It would really be MUCH easier if private browsing and the ability to delete history could simply be turned off (or perhaps only "turned on" with a password). This is so frustrating! Does anyone have a solution for this problem? Perhaps an add-on that will create an additional "history" that can't be tampered with?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Turning off private browsing is not reliable, children can simply start Firefox in safe mode to work around any add-ons, or use another browser. I'd suggest reading reviews on other parental control software and when you find a highly rated one, contact their support for help setting it up.

more options
more options