Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Dumped

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Sir! I have been with virgin.net for about for about 15 years. and I moved my address. this caused virgin.net to dump me. Question Why! I have paid my bills ect. J

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello tallertree. you have posted in a support forum for the firefox browser but your issue doesn't seem to be related to it & unfortunately we won't be able to help you with that. please contact virgin's support about that issue instead. thank you for your understanding!