Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I send a link in this latest version

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 152 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I ?

Giải pháp được chọn

You can still find "Email Link" in the File menu.

  • Press the F10 key or tap the Alt key to bring up the hidden Menu bar.

The Firefox menu button is gone and you now have the three bar Menu button at the far right end of the Navigation Toolbar.

You can find the Email Link item in the toolbar palette if you click the Customize button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You Have to copy and paste it into the email

more options

Giải pháp được chọn

You can still find "Email Link" in the File menu.

  • Press the F10 key or tap the Alt key to bring up the hidden Menu bar.

The Firefox menu button is gone and you now have the three bar Menu button at the far right end of the Navigation Toolbar.

You can find the Email Link item in the toolbar palette if you click the Customize button.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào