Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox doesn't recognize Magnet links?

  • 7 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 864 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ivoryhands

more options

I can't get Firefox to recognize Magnet links. How do I fix this? Thanks.

I can't get Firefox to recognize Magnet links. How do I fix this? Thanks.

Giải pháp được chọn

Do you have a program installed on Windows that has registered this protocol?

Try to rename (or delete) the mimeTypes.rdf file in the Firefox profile folder to reset all file actions.

You can also check the network.protocol-handler prefs about:config page to see if there are any that show as user set (bold).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options
more options

Could you post the link of the page?

more options

Firefox can't find the file at magnet:?xt=urn:btih:BB1C58005B395C826DD281A76CEC287749BCF135&dn=national+geographic+usa+march+2014&tr=udp://tracker.istole.it:80/announce&tr=udp://open.demonii.com:1337.

more options

Did you install some torrent manager? Go to Tools >> Options >> Applications >> look for torrent and try change the action to it option

more options

No, no torrent manager inside of Firefox.

more options

Giải pháp được chọn

Do you have a program installed on Windows that has registered this protocol?

Try to rename (or delete) the mimeTypes.rdf file in the Firefox profile folder to reset all file actions.

You can also check the network.protocol-handler prefs about:config page to see if there are any that show as user set (bold).

more options

That solved the problem, needed to use the second key and the renaming of the mimetypes file. Now it works. Thank you!