X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

when i go to a page firefox tells me it dosent know how to open page

Được đăng

when i go to a page firefox tells me it dosent know how to open page

when i go to a page firefox tells me it dosent know how to open page

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
  • Displays Java applet content, or a placeholder if Java is not installed.
  • The Google Earth Plugin allows you to view 3D imagery and terrain in your web browser.
  • The Flip4Mac WMV Plugin allows you to view Windows Media content using QuickTime.
  • Shockwave Flash 11.4 r402
  • 20-20 Technologies - 20-20 3D Viewer for Web v5.0.7.0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8885 giải pháp 72689 câu trả lời
Được đăng

Let's continue in your earlier post: https://support.mozilla.org/questions/987050

Let's continue in your earlier post: https://support.mozilla.org/questions/987050