X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Testing "touch friendly" version of firefox - is flash supported? Can see Flash in desktop mode but not in Metro mode.

Được đăng

In Metro mode it keeps asking to install Flash player.

In Metro mode it keeps asking to install Flash player.

Giải pháp được chọn

hello daniellung, no the firefox for windows touch version doesn't support content that uses plugins to display currently. see bug 738600 for reference.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 12.0 r0
  • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.0.7.148

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5347 giải pháp 23611 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hello daniellung, no the firefox for windows touch version doesn't support content that uses plugins to display currently. see bug 738600 for reference.

hello daniellung, no the firefox for windows touch version doesn't support content that uses plugins to display currently. see [https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=738600 bug 738600] for reference.