X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Unable to sync my iphone 5S with my MacBook Pro

Được đăng

I enter the sync code, press continue and receive a cannot sync mwssage on my phone

I enter the sync code, press continue and receive a cannot sync mwssage on my phone

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 12.0 r0
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Provides information about the default web browser
 • Displays Java applet content, or a placeholder if Java is not installed.
 • Dashlane plugin
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.0.7
 • Version 4.9.1.16010
 • Google Talk Plugin Video Accelerator version:0.1.44.29
 • NortonInternetSecurityBF 2.6.1 with BrowserFramework 1.7.0, © 2013 Symantec Corporation. All rights reserved.
 • The Google Earth Plugin allows you to view 3D imagery and terrain in your web browser.
 • 5.1.20913.0
 • Coupons Inc., Coupon Printing Plugin
 • Adobe® Acrobat® Plug-in for Web Browsers, Version 11.0.04
 • iPhoto6
 • Office Live Update v1.0
 • RealPlayer Plugin

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0

Thông tin chi tiết

VSSKANAND 2 giải pháp 32 câu trả lời
Được đăng
http://www.ehow.com/how_6774025_sync-iphone-new-macbook.html Hope that helps !