X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How does the tasks feature work?

Được đăng

I just want to know where to find information/instructions regarding the tasks feature in gmail.

I just want to know where to find information/instructions regarding the tasks feature in gmail.

Giải pháp được chọn

hello William5964, please refer to google's documentation on the subject: https://support.google.com/mail/answer/106237

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 12.0 r0
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.06
 • SiteAdvisor
 • McAfee MSC FF plugin DLL
 • McAfee MSS+ NPAPI Plugin
 • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
 • RealPlayer Download Plugin
 • RealNetworks(tm) RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In
 • RealNetworks(tm) RealDownloader PepperFlashVideoShim Plug-In
 • RealNetworks(tm) RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In
 • RealDownloader Plugin
 • DealPlyLive Update
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Thông tin chi tiết

philipp
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
5332 giải pháp 23541 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hello William5964, please refer to google's documentation on the subject: https://support.google.com/mail/answer/106237

hello William5964, please refer to google's documentation on the subject: https://support.google.com/mail/answer/106237