Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you turn off "Firefox prevented this page from automatically reloading"

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 19262 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

Every thing I click on has this message and I have to manualy 'allow' it to make it work.??????????????????

Giải pháp được chọn

Hello Paulatorrey, go from Firefox button (the orange one, in the left top) > Options > Options > Advanced > General > Accessibility and UNCHECK "Warn me when web sites try to redirect or reload the page" [ ].

see: Advanced - General - Accessibility

http://kb.mozillazine.org/Accessibility.blockautorefresh


thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What is the address of the page you are having trouble with? Is if just one page, several pages, many pages? Is it just one site, several, many?

more options

Giải pháp được chọn

Hello Paulatorrey, go from Firefox button (the orange one, in the left top) > Options > Options > Advanced > General > Accessibility and UNCHECK "Warn me when web sites try to redirect or reload the page" [ ].

see: Advanced - General - Accessibility

http://kb.mozillazine.org/Accessibility.blockautorefresh


thank you