Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

When is ready Firefox for Windows Phone???

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Când e gata Firefox pentru Windows Phone?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sorry but doesnt have plans to Firefox for Windows phone, but in google play has some Firefox browsers created by users

Được chỉnh sửa bởi Diego Victor vào

more options

Google Play is for Android and not any mobile Windows os. Also the Firefox browser itself on Google Play is from Mozilla as that is the main way to install mobile Firefox for Android.

Duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/984796

Được chỉnh sửa bởi James vào