X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

how can i block access to facebook on my pc

Được đăng

Please see and continue with /questions/984621#answer-527049

Closing as duplicate ~J99

just wish to know how block access to facebook on my pc. Somewhere in tools perhaps? Thanks rick

Please see and continue with [/questions/984621#answer-527049] Closing as duplicate ~J99 just wish to know how block access to facebook on my pc. Somewhere in tools perhaps? Thanks rick

Được chỉnh sửa bởi John99 vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • npsitesafety (Official)
 • Google Update
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.8
 • Shockwave Flash 11.8 r800
 • ActiveTouch General Plugin Container Version 105
 • Next Generation Java Plug-in 10.25.2 for Mozilla browsers
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.0.3.133
 • Amazon MP3 Downloader Plugin 1.0.18
 • Citrix Online App Detector Plugin
 • Citrix Receiver Plugin (Win32)
 • 4.0.60831.0
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • DRM Netscape Network Object
 • Npdsplay dll
 • DRM Store Netscape Plugin

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0

Thông tin chi tiết

John99 971 giải pháp 13138 câu trả lời
Được đăng

Please see and continue with /questions/984621#answer-527049

Please see and continue with [/questions/984621#answer-527049]