Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

flash is not working

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 263 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have installed flash, it is enable in my plugins however it is not working. I have noticed that when i go onto a site with flash firefox will crash.

Giải pháp được chọn

Note that you posted with an old Firefox 3.6.2 version.

  • Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.8; en-US; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2

Do the crashes happen on that computer or on the mobile device?


You can check for problems with current Flash plugin versions:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Could you provide the website, which crashed the Firefox Browser in Firefox OS.

Please provide the Mobile Company(ZTE/Geekphone), Which version your using on.

more options

Giải pháp được chọn

Note that you posted with an old Firefox 3.6.2 version.

  • Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.8; en-US; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2

Do the crashes happen on that computer or on the mobile device?


You can check for problems with current Flash plugin versions: