X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

message is not display in FF5 and its working in FF15?

Được đăng

When i save my page in FF5 that success message in not display instead of 'undefined' is displayed. but the same page i open and save in FF15 its working fine. if any one know what is the difference between FF5 and FF15?

When i save my page in FF5 that success message in not display instead of 'undefined' is displayed. but the same page i open and save in FF15 its working fine. if any one know what is the difference between FF5 and FF15?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 11.9 d900
 • Next Generation Java Plug-in 10.3.0 for Mozilla browsers
 • The plugin allows you to have a better experience with Microsoft Lync
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.05
 • 5.1.20913.0
 • ActiveTouch General Plugin Container Version 105
 • The plugin allows you to have a better experience with Microsoft SharePoint
 • Intel web components updater - Installs and updates the Intel web components
 • Intel web components for Intel® Identity Protection Technology
 • NPWLPG

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
 • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

I replied to your earlier post here: https://support.mozilla.org/questions/984161

I replied to your earlier post here: https://support.mozilla.org/questions/984161