Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

restart firefox should not needed on install of add on

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gingerbread Man

more options

sir when we install any add on then firefox needed to restart to install that, restart should not needed for install of any add on just like chrome and opera.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There are 2402 restartless add-ons available.

It's up to each individual author to make their add-on restartless.