Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i set up the pop-up blocker

  • 2 trả lời
  • 39 gặp vấn đề này
  • 6603 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

getting lots of pop-ups. do i need to reset something?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

From the menu, choose Tools - Options - Content Be sure that Block pop-up windows is checked. Verify exceptions too.

Additionally, use Malwarebytes free version to check and clean your system.

more options

Do a malware check with some malware scanning programs on the Windows computer.
Please scan with all programs because each program detects different malware.
All these programs have free versions.

Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.

See also: