Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make Google my homepage?

  • 3 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 1127 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kbell

more options

When Foxfire opens, I want it to go directly to Google. How do I do this?

When Foxfire opens, I want it to go directly to Google. How do I do this?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello,

Please check this link How to set the home page to get details on how to set your home page when Firefox opens. Also, this page can also be useful Startup, home page, tabs, and download settings

Hope this helps.

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

See this article:

Được chỉnh sửa bởi Diego Victor vào

more options

Thank you, Problem solved.