Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want firefox 26 offline installer not online installer

  • 2 trả lời
  • 150 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi balapmurali

more options

Sir,

I used Firefox more than 2 years and many times Firefox work for me better for all work. When the other previous version I downloaded by offline of your Firefox official page But the latest version of Firefox 26 is a online installer and my internet connection is weak so I want the Offline installer of Firefox 26. I hope to understand this.

Thanking You

Sir, I used Firefox more than 2 years and many times Firefox work for me better for all work. When the other previous version I downloaded by offline of your Firefox official page But the latest version of Firefox 26 is a online installer and my internet connection is weak so I want the Offline installer of Firefox 26. I hope to understand this. Thanking You

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Dont worry I a big lover of the Mozilla Firefox browser from 2004 , Yes many are need offline installers download to install the Firefox browser int he system without Internet connection.

you can download the latest Mozilla Firefox browser as Offline installer from here http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/#desktop


moderator removed the hyperlink to an un-authorized source - no reason to recommend anywhere but an official Mozilla source for Firefox

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào