Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Раньше при загрузке файла появлялось удобное окошко загрузки, как вернуть именно старое окно загрузки в FF26-27?

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 253 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

Раньше это лечилось: about:config -> browser.download.useToolkitUI ->Переключить. Теперь же что-то сломалось и ни true, ни false не возвращают старое окошко. А к новому привыкнуть совсем никак не могу, как красная тряпка для быка... Отказываться от новой версии в пользу старой тоже бы не хотелось. Как вернуть? Заранее спасибо.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello pokidki, as the-edmeister said in his simple and more accurate answer for that issue (i hope it is ok Ed)

(copied from https://support.mozilla.org/en-US/questions/981179 )

browser.download.useToolkitUI was a temporary preference added in Firefox 20 and was removed from Firefox 26, along with the balance of old downloads API code.

see : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/downloads-window/

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/download-status-bar/


thank you