Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Create Firefox Add-on with 420 URL Shortener API

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

So we've just launched a kind URL shortener and would like to implement the API (Json) on Firefox. This add-on should enable the user to easily shorten any website URL and all Firefox bookmarks. Thanks in advance.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Here is our API page: 420.at API

more options

Here in the support forum, we don't have much experience writing extensions. I suggest these forums instead:

more options

I'll mark this question "off-topic" for Firefox support (since it involves writing extensions) and will close the thread.

Thread tagged offtopic and closed to further replies. aw

Được chỉnh sửa bởi AliceWyman vào