X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Fonts are not showing properly

Được đăng

Fonts are not properly showing on some website like Google Play,my website. Screen shot: 1:http://i268.photobucket.com/albums/jj11/gtasatheesh/Untitled-3_zpsb74e3ff7.jpg 2:http://i268.photobucket.com/albums/jj11/gtasatheesh/Untitled-2_zps37a71ed1.jpg

Also i disabled the Hardware Acceleration because of this problem. https://support.mozilla.org/questions/980215?esab=a&s=&r=0&as=s

Any solution?

Fonts are not properly showing on some website like Google Play,my website. Screen shot: 1:http://i268.photobucket.com/albums/jj11/gtasatheesh/Untitled-3_zpsb74e3ff7.jpg 2:http://i268.photobucket.com/albums/jj11/gtasatheesh/Untitled-2_zps37a71ed1.jpg Also i disabled the Hardware Acceleration because of this problem. https://support.mozilla.org/questions/980215?esab=a&s=&r=0&as=s Any solution?

Giải pháp được chọn

By Changing

gfx.direct2d to false at about:config

Solved my problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Google Update
  • Shockwave Flash 11.9 r900
  • VLC media player Web Plugin 2.1.0
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.04
  • A plugin to detect whether the Adobe Application Manager is installed on this machine.
  • The plug-in allows you to open and edit files using Microsoft Office applications

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17535 giải pháp 158559 câu trả lời
Được đăng

Does disabling hardware acceleration have a positive effect or is it still happening?

https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

Does disabling hardware acceleration have a positive effect or is it still happening? https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

Người tạo câu hỏi

Disabling the hardware acceleration,helped that problem.

Disabling the hardware acceleration,helped that problem.

Giải pháp được chọn

By Changing

gfx.direct2d to false at about:config

Solved my problem.

By Changing gfx.direct2d to false at about:config Solved my problem.