Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to watch full screen video streaming in dual monitor?

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 76 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Imen

more options

Hi I am using a larger extra monitor attached to my laptop. However, every time I open videos on sites like "Dailymotion" or "You tube" in full screen mode in the extra monitor, the full screen mode appears in the laptop monitor. Is there a way to fix this?

Thanks

Hi I am using a larger extra monitor attached to my laptop. However, every time I open videos on sites like "Dailymotion" or "You tube" in full screen mode in the extra monitor, the full screen mode appears in the laptop monitor. Is there a way to fix this? Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you have the same issue if you move your Firefox window in the second large monitor and open your video from there?

Được chỉnh sửa bởi Imen vào