X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashs

Được đăng

Firefox wont open at all, I've re-downloaded it and it still wouldn't open. bp-2daab16b-e1a0-4100-ac29-3b0622131206

Firefox wont open at all, I've re-downloaded it and it still wouldn't open. bp-2daab16b-e1a0-4100-ac29-3b0622131206

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; Media Center PC 6.0; MASA; BRI/2)

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17470 giải pháp 157890 câu trả lời
Được đăng

That is a problem with Search-Protect from Conduit.

There is a bug to request blocklisting DLL.

  • bug 944542 - DLL block request: spvc32.dll (Conduit)

http://www.google.com/search?q=SPVC32.dll

That is a problem with Search-Protect from Conduit. *http://www.shouldiremoveit.com/Search-Protect-70395-program.aspx There is a bug to request blocklisting DLL. *[https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=944542 bug 944542] - DLL block request: spvc32.dll (Conduit) ---- http://www.google.com/search?q=SPVC32.dll

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Người tạo câu hỏi

So what do I do?, I uninstalled search protector but it still doesn't open.

So what do I do?, I uninstalled search protector but it still doesn't open.

Người tạo câu hỏi

Can someone tell me what to do????

Can someone tell me what to do????